Tuyển chọn ứng viên tham gia Chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Graz, Áo.

Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo tuyển ứng viên tham gia Chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Graz, Áo.