Khoa Quốc tế trực thuộc Đại học Huế là một trong những đơn vị đào tạo công lập ở bậc đại học và sau đại học, tổ chức đào tạo chương trình cả tiếng Việt và tiếng Anh. Các chương trình đào tạo của Khoa được xây dựng trên cơ sở khung chương trình của các trường đại học tiên tiến trên thế giới, có tính liên thông cao. Ngoài ra, Khoa Quốc tế cũng là đơn vị đi đầu thực hiện các chương trình đào tạo liên kết với các trường nước ngoài.

Sinh viên của Khoa Quôc tế có nhiều lựa chọn về ngành học và hướng phát triển nghề nghiệp theo nguyện vọng và năng lực cá nhân. Mô hình đào tạo của Khoa được đổi mới theo hướng tích hợp, linh hoạt và hội nhập quốc tế, hỗ trợ tốt nhất cho người học phát triển sự nghiệp của mình.

Đặc điểm chung là các chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn quốc tế, định hướng ngành rộng, cung cấp các kiến thức nền tảng và cốt lõi, chú trọng các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và khả năng thích ứng của người học trong môi trường quốc tế.

Thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, tiếng Anh, bậc 3/6 tại Đại học Huế ngày 13/8/2022

05-08-2022
Đề nghị các thí sinh vào các link sau để cập nhật thông tin:

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ B1

28-02-2022
Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo về việc nhận giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ B1 như sau:

Thông báo kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ B1, năm 2022

22-12-2021
Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh, bậc B1 năm 2022 như sau:

Thông báo kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ đợt 3, năm 2021

21-12-2021
Đại học Huế thông báo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, đợt 03 năm 2021, ngày thi 04/12/2021 và 05/12/2021 tại Đại học Huế như sau:

Thông báo kế hoạch tập huấn dạy và học ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên năm thứ nhất

21-12-2021
Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo Livestream huấn dạy và học ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên năm thứ nhất theo kế hoạch của Trường ĐH Ngoại ngữ như sau: