Tuyển sinh ngành CNTT về An Ninh Mạng và Khoa học Dữ liệu năm 2020

25-04-2020
Khoa Quốc tế, Đại học Huế hợp tác với Đại học Turku (thành phố Turku, Phần Lan), tuyển sinh chương trình cử nhân quốc tế. Chuyên ngành đào tạo là Công nghệ thông tin (An ninh mạng và khoa học dữ liệu).

Khoa Quốc Tế (HUIS) - Đại Học Huế tuyển sinh ngành Quan Hệ Quốc Tế năm học 2020-2021

25-04-2020
Khoa Quốc tế, Đại học Huế tuyển sinh chương trình cử nhân chính quy Chuyên ngành Quan hệ Quốc tế

Tuyển sinh ngành Quản trị du lịch và Công nghệ giải trí năm 2020

25-04-2020
Khoa Quốc tế, Đại học Huế hợp tác với trường Đại học Krems - Áo tuyển sinh chương trình cử nhân quốc tế. Chuyên ngành đào tạo Quản trị Du lịch và Công nghệ giải trí

Ngành mới Quan hệ Quốc tế tại Đại học Huế - dành cho bạn trẻ năng động và giỏi ngoại ngữ

05-12-2019
Cùng với sự phát triển vượt bậc của cách mạng khoa học và công nghệ, các quốc gia đang phải đối mặt với rất nhiều cơ hội và thách thức do toàn cầu hóa mang lại. Nhờ tác động của liên kết quốc tế, các hoạt động giao tiếp và cộng tác ngày càng trở nên quan trọng trong tất cả các lĩnh vực; nhiều ngành học đã và đang có xu hướng phát triển và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội và các bạn thí sinh, trong đó ngành Quan hệ Quốc tế là ngành được nhiều bạn trẻ năng động và giỏi ngoại ngữ lựa chọn.