Đại học Huế thông báo về việc khen thưởng thành tích hoạt động KH&CN nhân Ngày KH&CN Việt Nam

06-05-2020
Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm nay (18/5/2020), Đại học Huế sẽ tôn vinh và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể nhà khoa học có thành tích hoạt động khoa học và công nghệ tiêu biểu trong thời gian qua. Các thành tích xét thưởng bao gồm: có sản phẩm nghiên cứu chuyển giao, thương mại hóa đem lại nguồn thu cho đơn vị; có kết quả nghiên cứu đăng ký sở hữu trí tuệ và có số trích dẫn của bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Huế cao.