International School - Hue University

Study Local, Work Global

Giới thiệu Khoa Quốc Tế

Khoa Quốc tế - Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 141/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế từ tiền đề là Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế. Tiền thân của Trung tâm Giáo dục Quốc tế là Trung tâm bồi dưỡng nguồn đào tạo Tiến sĩ được thành lập theo quyết định số 1567/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 7 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm đổi tên thành Trung tâm Đào tạo Quốc tế theo quyết định số 1202/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 31 tháng 08 năm 2010 của Giám đốc Đại học Huế. Ngày 08 tháng 9 năm 2015 được đổi tên thành Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế (TTGDQT - ĐHH) theo quyết định số 1085/QĐ-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế.

Các khóa đào tạo thuộc chương trình liên kết tại Trung tâm Giáo dục quốc tế (2004-2018)

Stt

Tên Chương trình

Khóa

Năm học

Số lượng sinh vên

Tốt nghiệp

1

Chương trình cử nhân ngành Quản trị du lịch và Công nghệ giải trí liên kết với Đại học Khoa học ứng dụng, IMC- Krems, CH. Áo

1

2006-2010

31

7

2

2007-2011

39

19

3

2008-2012

29

22

2

Chương trình cử nhân chất lượng cao liên kết giữa Đại học Huế và Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus thuộc đề án 322 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1

2004-2006

19

17

2

2005-2007

21

19

3

2007-2009

15

11

4

2008-2010

15

9

5

2009-2011

9

8

3

Chương trình đào tạo Tiến sĩ liên kết với Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus

1

2004-2006

5

4

4

Chương trình đào tạo Tiến sĩ liên kết với Đại học AIT, Thái Lan

1

2004

3

0

5

Chương trình đào tạo Tiến sĩ liên kết với Đại học TU Vienna, Áo

1

2007-2011

6

0

6

Chương trình thạc sĩ Quản lý và phát triển du lịch liên kết với Trường Đại học Khoa học ứng dụng IMC Krems, CH. Áo thuộc  Đề án 165 Ban tổ chức Trung ương Đảng

1

2011-2013

40

33

7

Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh liên kết với Trường Đại học Khoa học ứng dụng, IMC Krems, CH. Áo

1

2012-2014

20

18

2

2013-2015

17

15

18

Tổ chức bồi dưỡng 2 Khóa đào tạo tiếng Anh chất lượng cao thuộc Dự án 1 - Chương trình VLIR của Đại học Huế

2

2014-2015

39

-

9

Chương trình Bồi dưỡng ngoại ngữ cho sinh viên tham gia chương trình đào tạo kỹ sư gang thép thuộc chương trình đào tạo liên kết giữa Đại học Huế, Trường Đại học Minh Chí, Đài Loan và Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

1

2015-2016

30

0

2

2016-2017

32

0

10

Chương trình giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho sinh viên trường Đại học Loei Rajabhat, Thailand

1

2014

21

-

2

2015

21

-

3

2016

21

-

4

2017

21

-

5

2018

21

-

11

Chương trình giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho sinh viên trường Đại học Pitzer, Hoa Kỳ

1

2017

8

-

2

2018

8

-

12

Tổ chức các khóa đào tạo tiếng Anh giao tiếp, luyện TOEFL iBT và IELTS

5

2008-2017

500

-

13

Tổ chức bồi dưỡng 2 Khóa đào tạo tiếng Anh chất lượng cao thuộc Dự án 1 - Chương trình VLIR của Đại học Huế

1

2014

24

 

2

2015

15

-

14

Tổ chức các kỳ thi lấy chứng chỉ IELTS quốc tế

7

2016-2018

92

-

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn

Đến năm 2030 trở thành cơ sở đào tạo có thương hiệu uy tín, có tính hội nhập cao, đạt chuẩn kiểm định quốc tế, là nơi đào tạo những công dân toàn cầu năng động, giàu tri thức và bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến cho xã hội, tiến tới thành lập trường Đại học Quốc tế, Đại học Huế.

Sứ mệnh

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế, có khả năng tư duy vượt trội và hội nhập toàn cầu; xây dựng môi trường tự do học thuật để khai phóng trí tuệ và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực trên nền tảng văn hóa dân tộc và tri thức của thời đại.

Cơ cấu tổ chức

Khoa Quốc tế - Đại học Huế là cơ sở đào tạo và nghiên cứu chất lượng quốc tế theo hướng xã hội hóa và phi lợi nhuận trong đào tạo đại học đa ngành, đa lĩnh vực; có tính tự chủ cao. Khoa phát triển dựa trên cơ sở phát huy lợi thế liên thông liên kết với các đơn vị trong và ngoài Đại học Huế, cung cấp nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, năng lực và kĩ năng hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, đây cũng là mô hình đào tạo thu hút được cán bộ khoa học và sinh viên quốc tế đến giảng dạy và học tập.