Khoa Quốc tế, Đại học Huế hiện tại đang đào tạo nhiều chương trình liên kết, chương trình ngăn hạn, giao lưu, học kỳ mùa hè và chương trình đào tạo chính quy. Do đó, các hoạt động của Sinh viên Khoa Quốc tế rất phong phú, đa dạng và đa văn hóa.

Danh mục các biểu mẫu sử dụng trong chương trình đào tạo

07-10-2020
Danh mục các biểu mẫu thường được sử dụng trong quá trình đào tạo. Đề nghị các bạn chọn biểu mẫu cần dùng, tải về, điền thông tin và nộp lại cho Khoa. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn, nếu chưa thấy kết quả, sinh viên liên hệ với Tổ Đào tạo Khoa Quốc tế để kiểm tra.

Sự trao dồi kiến thức với các GIẢNG VIÊN NƯỚC NGOÀI giúp ích rất nhiều cho công việc của tôi

10-09-2020
Chia sẻ của Anh Lê Đình Quân - Cựu sinh viên chương trình Quản trị Du lịch và Công nghệ giải trí khoá 2 liên kết với Đại học KHƯD IMC – Krems, Áo

DU HỌC không phải là môi trường DUY NHẤT để RÈN LUYỆN, HỌC HỎI và THÀNH CÔNG

10-09-2020
Chia sẻ của chị Thu Dang - cựu học viên chương trình liên kết đào tạo Quản trị Du lịch và Công nghệ giải trí khóa 2 hiện đang công tác tại The Nature Conservancy - USA