Thông báo thi thử B1 cho nhóm thi 16/10/2021

Khoa Quốc tế thông báo cho các thí sinh dự thi chính thức ngày 16/10/2021, tiếp tục thi thử trên phần mềm online theo thông tin đã được gửi trước đây (Ngoại trừ học viên ở phòng 6, đã gửi lại thông tin đăng nhập). Phần luyện tập dự thi là phần thi nghe, đọc, viết. Riêng phần thi nói sẽ không tổ chức luyện tập thêm.

Thời gian bắt đầu mở hệ thống 15:30, ngày 9/10/2021.

Hotline hỗ trợ: 0935658189