Thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, tiếng Anh, bậc 3/6 tại Đại học Huế ngày 13/8/2022

Đề nghị các thí sinh vào các link sau để cập nhật thông tin:

1./ Link kiểm tra và xác nhận thông tin nhân thân; thông tin học ôn tập: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19jJ2skmr6bdh5IF4rIwRE3YcbfnB4aioU5uDO7RzjRI/edit?usp=sharing

2./ Link thông báo về lịch học; lịch thi thử; lịch thi chính thức và các thông tin quan trọng kháchttps://docs.google.com/document/d/1Vex1ed5bcmYvOqx4MVMoCXTdYsZQ41eQFpWs9layd78/edit?usp=sharing