Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nội bộ Tiếng Anh B1, đợt thi 01/11/2020 tại Đại học Huế

Khoa Quốc tế, Đại học Huế thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nội bộ Tiếng Anh B1, đợt thi ngày 01/11/2020 tại Đại học Huế như sau:

Thời gian tập trung để làm thủ tục dự thi: 7h00 ngày 01 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Đại học Huế, Số 01 Điện Biên Phủ, Tp Huế