Luận văn thạc sĩ Công nghệ thực phẩm thuộc mạng lưới các trường Đại học (VLIR-Network). Học viên: Nkwati Ernique Mbong

Học viên: Nkwati Ernique Mbong

Học viên: Nkwati Ernique Mbong

Đề tài: NUTRITIONAL PROPERTIES OF TEMPEH AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF TEMPEH FLOUR FROM SELECTED SENEGALIA SEEDS, ORPHAN LEGUMES IN THE ARID TROPICS

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Đại học Huế.

Tham khảo tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/13OjOkCDM1aQyJ8RGWgu3lKPR9kYcAYxs?usp=sharing