Lịch dự kiến tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ nội bộ tiếng Anh bậc B1 năm 2020

Được sự cho phép của Đại học Huế, Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế trân trọng thông báo lịch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ nội bộ tiếng Anh bậc B1 dành cho học viên cao học của Đại học Huế vào năm 2020 như sau:

STT

Đợt thi

Ngày thi

Ngày ôn thi

Nhận hồ sơ

1

Tháng 03/2020

08/03/2020

05, 06 và 07/03/2020

Từ 02/01/2020 đến 17h00 ngày 24/02/2020

2

Tháng 04/2020

26/04/2020

23, 24 và 25/04/2020

Từ 11/02/2020 đến 17h00 ngày 06/04/2020

3

Tháng 07/2020

26/07/2020

23, 24 và 25/07/2020

Từ 07/04/2020 đến 17h00 ngày 06/07/2020

4

Tháng 09/2020

27/09/2020

24, 25 và 26/09/2020

Từ 07/07/2020 đến 17h00 ngày 07/09/2020

5

Tháng 10/2020

25/10/2020

22, 23 và 24/10/2020

Từ 08/09/2020 đến 17h00 ngày 05/10/2020

Lệ phí: 5.200.000 đồng (Năm triệu hai trăm nghìn đồng)

Hồ sơ đăng ký dự thi:

- 01 Đơn dự thi (download sau khi đăng ký online).

- 01 Bản phôtô chứng minh nhân dân (Bản công chứng).

- 03 Ảnh 3x4 (Ảnh thẻ chụp không quá 6 tháng).

- 01 Thẻ học viên cao học (Bản công chứng).

Cách thức nộp hồ sơ:

- Bước 1: Đăng ký online theo mục "Đăng ký thi" hoặc theo đường link http://huis.hueuni.edu.vn/home/examregistration

- Bước 2: In “Đơn đăng ký dự thi” sau khi đăng ký online.

- Bước 3: Gửi "Hồ sơ đăng ký dự thi" có dán ảnh về Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế, Phòng I.6, số 01 Điện Biên Phủ, Vĩnh Ninh, Tp Huế.

Lưu ý: Trường hợp số lượng thí sinh đăng ký không đủ 80 thí sinh, Trung tâm Giáo dục Quốc tế sẽ chuyển danh sách đăng ký sang tháng tiếp theo.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ:

Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế

Số 01 Điện Biên Phủ, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế; Tel: 0234.3848.561-096.3535.468

Fanpage: Khoa Quốc tế - Đại học Huế; Website: http://huis.hueuni.edu.vn

Tư vấn online: 0911.464.199 - 0935.369.779 - 0968.419.928