Khoa Quốc Tế (HUIS) - Đại Học Huế tuyển sinh ngành Quan Hệ Quốc Tế năm học 2020-2021

Khoa Quốc tế, Đại học Huế tuyển sinh chương trình cử nhân chính quy Chuyên ngành Quan hệ Quốc tế

Sinh viên của Khoa Quôc tế có nhiều lựa chọn về ngành học và hướng phát triển nghề nghiệp theo nguyện vọng và năng lực cá nhân. Mô hình đào tạo của Khoa được đổi mới theo hướng tích hợp, linh hoạt và hội nhập quốc tế, hỗ trợ tốt nhất cho người học phát triển sự nghiệp của mình.

Đặc điểm chung là các chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn quốc tế, định hướng ngành rộng, cung cấp các kiến thức nền tảng và cốt lõi, chú trọng các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và khả năng thích ứng của người học trong môi trường quốc tế.

Liên hệ ngay: Khoa Quốc tế - Số 01 Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế.

  • Xét hồ sơ - Ưu tiên hồ sơ nộp sớm
  • Cách 1: Nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ VP Khoa Quốc tế (Phòng I.6), 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế
  • Cách 2: Nộp các bản scan hồ sơ qua Email: huis@hueuni.edu.vn