Thông báo kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ B1, năm 2022

Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh, bậc B1 năm 2022 như sau:

CÁC THÍ SINH LƯU Ý: ĐÂY LÀ KẾ HOẠCH DỰ KIẾN CỦA NĂM 2022; TÙY THUỘC VÀO ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ, KẾ HOẠCH CÓ THỂ CÓ SỰ THAY ĐỔI.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Ms. Hằng (0935658189) hoặc Mrs. Như (0935369779)

Văn phòng Khoa Quốc tế; Số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế. Tel: 02343 848561