Kết quả thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ B1, đợt thi ngày 17.01.2021

Thí sinh Click vào đây để xem Kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ B1, đợt thi ngày 17.01.2021

Thí sinh có yêu cầu phúc khảo, xin liên hệ tại Phòng 1.6, Khoa Quốc tế, Số 01 Điện Biên Phủ, Tp Huế. Điện thoại 02343.848561, email: huis@hueuni.edu.vn.

Thời hạn nhận đơn phúc khảo: Đến 17h00 ngày 27 tháng 01 năm 2021.