Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2022

22-09-2022
Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo xét tuyển bổ sung, đợt 1 năm 2022 các ngành đào tạo như sau:

Khung chương trình Đào tạo ngành Quan hệ Quốc tế

25-09-2020
Quan hệ quốc tế là một ngành của chính trị học, nghiên cứu về ngoại giao và các vấn đề toàn cầu giữa các nước thông qua những hệ thống quốc tế, bao gồm các quốc gia, tổ chức đa chính phủ (IGO), tổ chức phi chính phủ (NGO), và các công ty đa quốc gia (MNC). Bên cạnh chính trị học, quan hệ quốc tế còn quan tâm đến những lĩnh vực khác nhau như kinh tế, lịch sử, luật, triết học, địa lý, xã hội học, nhân loại học, tâm lý học, và văn hóa học. Ngành này liên quan đến những vấn đề đa dạng như toàn cầu hóa và những tác động đến xã hội và chủ quyền của các quốc gia, bảo vệ sinh thái, tăng trưởng hạt nhân, chủ nghĩa dân tộc, phát triển kinh tế, khủng bố, tội phạm có tổ chức, an ninh nhân loại, và nhân quyền.

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng Đại học 2020

21-09-2020
Sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020, thí sinh sẽ có 1 đợt điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào ĐH. Khoa Quốc tế xin hướng dẫn cách điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến dưới đây để các thí sinh cùng thực hiện đúng và chính xác nhất.

TRẢ GÓP - VAY HỌC TẬP

10-09-2020
Khoa Quốc tế cùng đối tác Ngân hàng Quân đội - Military Bank xây dựng các Giải pháp tài chính Trả góp – Vay học tập

Ngành Du lịch – Doanh nghiệp đòi hỏi chất lượng ngày càng cao

03-09-2020
Trong 1,3 triệu lao động du lịch của cả nước, chỉ có 42% được đào tạo về du lịch, 38% được đào tạo từ các ngành khác chuyển sang, 20% chưa qua đào tạo chính quy. Ngành Du lịch đang trở thành ngành thu hút nhất hiện nay. Mỗi năm toàn ngành cần thêm 40.000 lao động nhưng lượng sinh viên ra trường chỉ khoảng 15.000 mỗi năm, trong đó chỉ có hơn 12% có trình độ đại học, cao đẳng trở lên.