FloodAdaptVN 2022 - “Tích hợp các giải pháp dựa trên hệ sinh thái vào quản lý rủi ro lũ lụt để phát triển đô thị bền vững và thích ứng ở miền Trung Việt Nam”

Từ ngày 25/7/2022 đến 3/8/2022, Khoa Quốc tế - Đại học Huế dưới sự uỷ quyền của Đại học Huế đã tổ chức thành công chuỗi hội thảo nằm trong dự án “Tích hợp các giải pháp dựa trên hệ sinh thái vào quản lý rủi ro lũ lụt để phát triển đô thị bền vững và thích ứng ở miền Trung Việt Nam” dưới sự tài trợ của Bộ Nghiên cứu và Giáo dục Đức (BMBF) tài trở uỷ thác qua Trung tâm Vũ trụ Hàng không CHLB Đức (DLR). Tham dự chương trình hội thảo có các đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan đến công tác quản lý rủi ro lũ lụt tại tỉnh Thừa Thiên Huế, các nhà nghiên cứu khoa học Đức và Đại học Huế tham gia dự án.

Dự án này diễn ra với mục tiêu nhằm phân tích và giảm thiểu rủi ro lũ lụt ở miền Trung ở Việt Nam, bao gồm:

  • Hiểu rõ và đánh giá nguyên nhân, đặc điểm không gian, và động lực của rủi ro lũ lụt ở hiện tại và tương lai
  • Xác định sự khả thi và rào cản trong việc thực hiện giảm thiểu rủi ro thiên tai, chuyển giao rủi ro bao gồm đề ra các giải pháp về bảo hiểm và tập trung vào các giải pháp thích ứng dựa trên hệ sinh thái
  • Phát triển các công cụ hỗ trợ quyết định cho việc lập kế hoạch và xếp hạng các công cụ cho các rủi ro đã xác định
  • Đẩy mạnh trao đổi kiến thức và phát triển năng lực

Hình ảnh 1: Hội thảo sáng 28/8 về “Lồng ghép các phương pháp tiếp cận dựa trên hệ sinh thái vào Quản lý rủi ro lũ lụt để phát triển đô thị thích ứng và bền vững ở miền Trung Việt Nam”

Chuỗi hội thảo về “Tích hợp các giải pháp dựa trên hệ sinh thái vào quản lý rủi ro lũ lụt để phát triển đô thị bền vững và thích ứng ở miền Trung Việt Nam” được tổ chức chính trong 2 ngày 27-28/7 với các bài trình bày, thảo luận về các chủ đề trọng tâm liên quan đến rủi ro lũ lụt ở miền Trung Việt Nam, đặc biệt tại tỉnh Thừa Thiên Huế có sự tham vấn của các chuyên gia nước ngoài, nhà khoa học trong nước và đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành. Nội dung hội thảo ngày đầu tiên về “Phương pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh thái để quản lý rủi ro lũ lụt nhằm phát triển đô thị theo hướng thích ứng và bền vững ở miền trung Việt Nam” và “Những rủi ro chính và tác động của lũ lụt”. Trong ngày thứ hai, các nhà khoa học Đức đã thảo luận về “Lồng ghép các phương pháp tiếp cận dựa trên hệ sinh thái vào Quản lý rủi ro lũ lụt để phát triển đô thị thích ứng và bền vững ở miền Trung Việt Nam”. Tất cả mọi người đều hứng thú, nhiệt tình đóng góp ý kiến và thảo luận sôi nổi về những nội dung đưa ra tại buổi hội thảo.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình hội thảo, các hoạt động tham quan thực địa đã được triển khai đến một số điểm ngập lụt trong phạm vi thành phố Huế năm 2020, vùng ngập lũ và hệ thống sông thoát lũ, hồ Tả Trạch, nhà máy thủy điện Hương Điền, Bình Điền thượng lưu sông Hương và khảo sát thực địa dọc sông Hương, sông Bồ để phục vụ cho nghiên cứu dự đoán mô hình lũ lụt và biến đổi khí hậu tại địa phương. Những kết quả Hội thảo và tham quan thực tế, phỏng vấn đại diện các sở ban ngành có liên quan đến công tác quản lý rủi ro lũ lụt tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã được thảo luận vào những ngày cuối cùng của chương trình để đảm bảo đáp ứng mục tiêu của dự án. 

Hình ảnh 2: Hội thảo chiều 27/7 về “Những rủi ro chính và tác động của lũ lụt”