Thông báo kế hoạch tập trung và học tập cho Sinh viên Khóa 3; Khoa Quốc tế - Đại học Huế

Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo:

I.) Các thí sinh trúng tuyển của các đợt nhưng chưa làm thủ nhập học, khẩn trương đến làm thủ tục theo các thông tin đã hướng dẫn.

(Link: Hướng dẫn nhập học đợt 1)

II). KẾ HOẠCH CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI

1./ Toàn thể sinh viên tập trung tại Khoa để nhận quần áo thể dục; áo Khoa và nghe phổ biến kế hoạch.

Thời gian: 14h00 Ngày 04 tháng 10 năm 2022

Địa điểm: Tầng 2; Khoa Quốc tế; Số 01 Điện Biên Phủ; Thành phố Huế

2./ Toàn thể sinh viên tham gia tuần sinh hoạt công dân

Thời gian: Từ 7h30 ngày 05 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 07 tháng 10 năm 2022

Địa điểm: Hội trường số 03 Lê Lợi

Chương trình chi tiết đã gửi qua Nhóm Zalo các lớp.

3./ Toàn thể sinh viên tham gia học Giáo dục an ninh quốc phòng Tại Phú Bài

Thời gian: Từ ngày 10 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 05 tháng 11 năm 2022

Địa điểm: Trung tâm giáo dục ANQP; Phường Phú Bài; Thị xã Hương Thủy

4./ Sinh viên học tập chuyên môn theo thời khóa biểu

Thời gian: Sau ngày 05 tháng 11 năm 2022

Địa điểm: Đại học Huế

Thời khóa biểu chi tiết của từng lớp, phòng học từng lớp sẽ được thông báo qua nhóm Zalo của lớp sau.

*) Số điện thoại hỗ trợ: ThS Trần Công Anh (0905168386)