Thông báo xét tuyển theo học bạ (bổ sung đợt 1) và phương thức riêng (xét tuyển thẳng)

14-06-2021
Ngày 14 tháng 6 năm 2021, Đại học Huế có thông báo số 886 về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (bổ sung đợt 1) theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) và theo phương thức tuyển sinh riêng. Theo đó, Khoa Quốc tế - Đại học Huế xét tuyển bổ sung các chỉ tiêu cụ thể như sau: