Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ B1

Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo về việc nhận giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ B1 như sau:

Hiện tại Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ B1 của các đợt thi từ trước đến nay đã được công nhận. Đề nghị các thí sinh liên hệ Văn phòng Khoa Quốc tế để nhận theo lịch cụ thể như sau:

* Nhận trực tiếp tại Văn phòng: Khi đi cần mang theo Giấy tờ tùy thân; Giấy ủy quyền (trường hợp nhận thay). Thời gian từ 8h30-10h30 và 14h30-16h30 các ngày làm việc trong tuần.

Địa chỉ: Phòng 1.6 Khoa Quốc tế; Số 01 Điện Biên Phủ; Tp Huế

* Trường hợp thí sinh ở xa, thí sinh có nhu cầu nhận qua bưu điện thì điền vào mẫu theo link sau: ĐĂNG KÝ NHẬN CHỨNG NHẬN B1 BẰNG BƯU ĐIỆN

Số điện thoại liên hệ: 0935658189