Thông báo kết quả đợt thi bổ sung (của đợt 2) năm 2021_Tiếng Anh B1

Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo kết quả đợt thi bổ sung (của đợt 2) năm 2021, ngày thi 31/10/2021 như sau:

1. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 35 thí sinh

2. Tổng số thí sinh dự thi: 35 thí sinh

3. Tổng số thí sinh đạt và được đề nghị cấp chứng nhận: 31

4. Tổng số thí sinh không đạt: 04

Quyết định công nhận và cấp chứng nhận

5. Thời gian nhận đơn phúc khảo: Đến hết 17h00, ngày 15 tháng 11năm 2021, qua email của Khoa Quốc tế - Đại học Huế: huis@hueuni.edu.vn