Thông báo kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ B1; tiếng Anh ngày 13 tháng 8 năm 2022

Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ B1, tổ chức vào ngày 13/8/2022 như sau:

1./ Xem kết quả: Click vào đây để tải về

ĐỀ NGHỊ THÍ SINH KIỂM TRA THÔNG TIN CÁ NHÂN; ĐẶC BIỆT LÀ HỌ VÀ TÊN; NGÀY THÁNG NĂM SINH. NẾU CÓ SAI SÓT, NHẦM LẪN THÌ GỬI EMAIL ĐẾN ĐỊA CHỈ HUISTHUKY1@HUEUNI.EDU.VN ĐỂ ĐIỀU CHỈNH. Thời hạn cuối là 17h00 ngày 04 tháng 9 năm 2022. Sau thời gian trên, nếu không phản hồi coi như thí sinh xác nhận các thông tin cá nhân là đúng.

2./ Thời gian nhận đơn phúc khảo: Đến hết 17h00 ngày 04 tháng 9 năm 2022. Chúng tôi không nhận đơn phúc khảo sau thời gian trên.

3./ Điền đơn phúc khảo ở đây