Kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ nội bộ, Tiếng Anh B1 ngày thi 16/10 /2021 và 17/10/2021

Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ nội bộ, Tiếng Anh B1, theo hình thức online đợt thi thứ 2 năm 2021 tại Đại học Huế như sau:

Một số thông tin về kỳ thi:

1. Số thí sinh đăng ký dự thi: 551 thí sinh

2. Số thí sinh dự thi: 511 thí sinh

3. Số thí sinh đạt: 464

4. Tỷ lệ đạt/dự thi: 91%

5. Kết quả kỳ thi: Thí sinh click vào đây để xem kết quả

6. Nếu thí sinh có yêu cầu phúc khảo kết quả, vui lòng Click vào đây và điền thông tin, gửi về cho Kho Quốc tế trước 17h00 ngày 05 tháng 11 năm 2021

7. Danh sách các thí sinh đủ điều kiện thi đợt bổ sung tại đây. Thí sinh có nhu cầu đăng ký thi bổ sung, Click vào đây để đăng ký. Thời gian nhận đăng ký là trước 11h00 ngày 30 tháng 10 năm 2021. Thời gian tổ chức thi dự kiến vào chiều ngày 31 tháng 10 năm 2021. Nếu thí sinh đăng ký, chúng tôi sẽ gửi lịch thi cụ thể thông qua Email đã đăng ký trong đợt thi trước. Lệ phí thi đợt bổ sung là 500.000 VNĐ/thí sinh. Chuyển về số tài khoản: 1017017085, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB), Chi nhánh Huế. Chủ tài Khoản: Đại học Huế. Nội dung chuyển tiền: B1_Hovaten_SBD. Thời gian chuyển khoản trước 11h00 ngày 30 tháng 10 năm 2021

Khoa Quốc tế - Đại học Huế