Hướng dẫn chi tiết thi B1 và tiếp tục tổ chức thi thử B1-Online

Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo đến các thí sinh dự thi B1 Online đợt 2, ngày 16-17/10/2021 như sau:

Thí sinh lưu ý:

Đến ngày thi chính thức, đề nghị thí sinh đăng nhập vào Phần mềm để thi trước 30 phút của giờ thi dự kiến (Tức là đăng nhập vào lúc7h00 sáng) và làm các thủ tục để vào thi (cần hoàn thành trước 7h30 sáng) và chờ vào phòng thi. Đến giờ thi (đúng 7h30), bấm phím F5 để làm mới trình duyệt để vào thi theo quy định. Nếu vào trễ quá 15 phút tính từ lúc giờ thi bắt đầu (7h30), hệ thống sẽ không cho thi.

Khi đăng nhập cần lưu ý phải gõ lại Số báo danh và Mật khẩu đăng nhập theo email cho ngày thi đó, tuyệt đối không sử dụng Số báo danh và Mật khẩu của các đợt thi trước.

Đề nghị thí sinh khi chụp ảnh cá nhân và ảnh giấy tờ chứng minh nhân thân, cần làm đúng theo hướng dẫn như mẫu ở trong phần mềm.

 

1./ Đề nghị Thí sinh đọc kỹ Hướng dẫn thiQuy chế thi

2./ Xem Clip hướng dẫn thi tại đây

3./ Khoa tiếp tục mở hệ thống và gửi email mời thí sinh tham gia thi thử để đảm bảo thành thạo trong quá trình thi chính thức. Việc thi thử chỉ tiến hành với các nội dung NGHE - ĐỌC - VIẾT, không tổ chức thi NÓI

Thời gian thi thử của các nhóm như sau:

Nhóm thi ngày 16/10/2021:

Đợt 1:  Hệ thống mở từ lúc 20h45 ngày 12/10/2021

Đợt 2: Hệ thống mở từ lúc 13h00 ngày 13/10/2021

Nhóm thi ngày 17/10/2021:

Đợt 1:  Hệ thống mở từ lúc 20h45 ngày 13/10/2021

Đợt 2: Hệ thống mở từ lúc 13h00 ngày 14/10/2021