Điều chỉnh thời gian: Tổ chức Hội thảo Khoa học năm 2022: "Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: Từ bình thường hóa đến quan hệ đối tác"

Do ảnh hưởng của bão số 4 năm 2022 Khoa Quốc tế Đại học Huế điều chỉnh thời gian tổ chức hội thảo khoa học “Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ: Từ Bình thường hóa đến Quan hệ đối tác” với các thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian tổ chức Hội thảo: 7h30 – 11h30 ngày 07 tháng 10 năm 2022
2. Hình thức, địa điểm tổ chức hội thảo: trực tiếp (tại Hội trường Đại học Huế, Số 03 Lê Lợi, thành phố Huế) kết hợp trực tuyến.
3. Nội dung hội thảo
Hội thảo tập trung (nhưng không giới hạn) vào một số chủ đề sau đây:
- Lĩnh vực: Các lĩnh vực liên quan đến quan hệ song phương Việt Nam – Hoa Kỳ như các hoạt động ngoại giao, trao đổi kinh tế, hợp tác quân sự, giao lưu văn hóa, hỗ trợ y tế-giáo dục… trong bối cảnh hiện nay.
- Đặc điểm và phương pháp bài viết: Không hạn chế về phương pháp luận cho bài viết như luận văn thuần lý thuyết, luận văn phân tích thực nghiệm, nghiên cứu điển hình, nghiên cứu ứng dụng, phân tích chính sách...
4. Ấn phẩm của Hội thảo
Dự kiến các bài phát biểu, tham luận, bài viết tham gia Hội thảo sẽ được in thành tập kỷ yếu “Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ: từ Bình thường hóa đến Quan hệ Đối tác” do Khoa Quốc tế xuất bản điện tử.
5. Bài viết tham gia hội thảo
5.1 Các bài viết đặt hàng sẽ do Ban Tổ chức trực tiếp mời một số nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các giảng viên, và nhà nghiên cứu thực hiện.
5.2 Bài viết gửi tham gia Hội thảo
- Đối tượng gửi bài: Các học giả, các nhà nghiên cứu hay các cá nhân người Việt quan tâm về quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.
- Nội dung bài viết: theo các nội dung Hội thảo nêu trên.
- Loại hình bài viết: bài báo khoa học.
- Hình thức bài viết: soạn thảo bằng MS Word với các định dạng chính: trang A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 pt, cách dòng đơn, cách đoạn phía trên 6pt. Trích dẫn và Tài liệu tham khảo: theo chuẩn APA8.
- Bài viết nộp qua email: lenamtrunghieu@hueuni.edu.vn
- Thời hạn nhận báo cáo toàn văn: chậm nhất ngày 22/9/2022. Những bài đạt yêu cầu sẽ được chọn in trong kỷ yếu điện tử của Hội thảo này. Các bài viết xuất sắc nhất sẽ được đăng trên tạp chí Châu Mỹ Ngày Nay của Viện Nghiên cứu Châu Mỹ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
Ban Tổ chức sẽ tiến hành gửi Thư mời chính thức tham dự Hội thảo tới các nhà khoa học qua email và qua đường bưu điện (nếu cần thiết) trước ngày 25/9/2022; Thông báo chính thức lịch làm việc của từng phiên Hội thảo tới các nhà khoa học và tới các báo cáo viên được lựa chọn thuyết trình trước ngày 27/09/2022.
Khoa Quốc tế - Đại học Huế trân trọng thông báo và kính mời các học giả, các nhà nghiên cứu, các giảng viên các trường đại học trong cả nước, những người quan tâm gửi bài tham gia hội thảo./.

THÔNG TIN XIN LIÊN HỆ: TS. Lê Nam Trung Hiếu (0935770069)