Sinh viên ngành Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên của Khoa Quốc tế - ĐHH giao lưu cùng SV Đại học Công nghệ Queensland - Úc

22-12-2022
Trong khuôn khổ chương trình Australian Alumni Grants Fund AAGF-R4-00150 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và sáng tạo, các bạn sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Huế đã được dịp gặp gỡ giao lưu với đoàn sinh viên từ Đại học Công nghệ Queensland - Úc.

Khoa Quốc tế - Đại học Huế (HUIS) hợp tác cùng Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên (FYE)

22-12-2022
Tại buổi lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 vừa qua, Khoa Quốc tế - Đại học Huế rất vinh dự được tiếp đón đoàn đại biểu từ Quỹ Hỗ trợ Phát triển Thanh niên (FYE) đến thăm Huế. Hai phía cũng đã thực hiện nghi lễ ký kết biên bản hợp tác ghi nhớ, tạo nên một dấu mốc mới quan trọng trong sự hợp tác cùng phát triển giữa HUIS và FYE.