Thành lập nhóm nghiên cứu mạnh “Tài nguyên và môi trường”

Nhóm nghiên cứu mạnh “Tài nguyên và môi trường” là một tập thể tập hợp được nhiều nhà khoa học, giảng viên có nhiều kinh nghiệm về việc thực hiện các đề tài và công bố các công trình khoa học trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Các thành viên trong nhóm được đào tạo bài bản, liên tục ở các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước về các lĩnh vực liên quan đến chuyên môn hoạt động.

1. Tên nhóm nghiên cứu: Tài nguyên và Môi trường

2. Trưởng nhóm: PGS.TS Huỳnh Văn Chương 

3. Lĩnh vực chuyên môn hoạt động: Nghiên cứu về công nghệ và chính sách trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

4. Loại hình nghiên cứu: cơ bản

5. Danh sách các thành viên

STT

Họ tên

Chức danh, học vị

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Hoàng Khánh Linh

PGS.TS

Khoa Quốc tế, Đại học Huế

2

Nguyễn Thị Hồng Mai

TS

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

3

Trần Thị Phượng

TS

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

4

Lê Ngọc Phương Quý

TS

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

5

Phạm Gia Tùng

TS

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

6. Danh sách cộng tác viên

STT

Họ tên

Chức danh, học vị

Đơn vị công tác

1

Martin Kappas

GS.TS

Đại học Goettingen, CHLB Đức

2

Võ Quang Minh

GS.TS

Đại học Cần Thơ, Việt Nam

3

Nguyễn Trọng Hùng

ThS.NCS

Bộ Tài nguyên và môi trường, Việt Nam

 

NQT-HUIS