Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam 2021

Khoa Quốc tế - Đại học Huế trân trọng thông báo chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2021 trong khuôn khổ hoạt động của Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Thông tin cụ thể như sau:

1. Điều kiện dự tuyển: Ứng viên của chương trình Học giả Fulbright Việt Nam bắt buộc phải:

- Có bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ (hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn)

- Là công dân Việt Nam

- Có trình độ tiếng Anh thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Hoa Kỳ Ứng viên phải là giảng viên đại học, hoặc cán bộ/chuyên viên các bộ hoặc các cơ quan chính phủ, hoặc chuyên viên trong các khối tư nhân/các viện nghiên cứu/các tổ chức phi chính phủ. 

2. Thời gian học bổng: Ứng viên có thể chọn học bổng một học kỳ (tương đương 5 tháng) hoặc một năm học (tương đương 9 tháng)

- Ứng viên chọn học bổng một học kỳ: bắt buộc phải bắt đầu vào tháng 9/2021 hoặc tháng 1/2022

- Ứng viên chọn học bổng một năm học: bắt buộc phải bắt đầu vào tháng 9/2021

3. Hồ sơ dự tuyển đầy đủ bao gồm: 

- Đơn dự tuyển trực tuyến

- Đề cương nghiên cứu

- Thư mục nghiên cứu

- Lý lịch khoa học

- Thư giới thiệu (yêu cầu đủ 3 thư giới thiệu)

- Thư mời của trường tiếp nhận tại Hoa Kỳ (khuyến khích, không bắt buộc)

Lưu ý: Ứng viên truy cập và hoàn thành hồ sơ tại: https://apply.iie.org/fvsp2021. Toàn bộ hồ sơ nộp trực tuyến mới được coi là hợp lệ.

4. Các dạng học bổng: 

- Giảng dạy

- Nghiên cứu

- Giảng dạy hoặc Nghiên cứu

5. Lĩnh vực nghiên cứu/giảng dạy: Ứng viên trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn thuộc Khoa học Xã hội & Nhân văn, Khoa học, và Công nghệ đều phù hợp để nộp hồ sơ.

6. Trường tiếp nhận tại Mỹ: Bất cứ trường/viện tiếp nhận phù hợp tại Mỹ

7. Hạn nộp: 17:00, ngày 15 tháng 10 năm 2020 (theo giờ VN)

8. Liên hệ: Trợ lý Chương trình Fulbright

ĐT: (024) 3850-5000 x 6225

Email: VNfulbright@state.gov

Website: https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/vietnamese-scholar-program/