International School - Hue University

Study Local, Work Global

Giảng viên giảng dạy

PGS.TS. Gleb Toropchin

Giảng viên thỉnh giảng

PGS.TS. Gleb Toropchin lấy bằng Tiến sĩ (Cand.Sc.) về Lịch sử Hiện đại và Đương đại từ Tomsk State University vào năm 2015, luận án của ông phân tích so sánh các chính sách hạt nhân của Úc và Đức. Ông cũng là Chuyên gia (tương đương Thạc sĩ) về Quan hệ Quốc tế với bằng Dịch thuật & Phiên dịch tiếng Anh và tiếng Đức, Đại học Bang Kemerovo, năm 2012.

Từ năm 2016, ông là Phó Giáo sư tại Đại học Kỹ thuật Bang Novosibirsk (Khoa Nhân văn) và là Nghiên cứu viên tại Đại học Tyumen từ năm 2022. Trong năm 2016–2020, ông cũng giảng dạy cho sinh viên Cử nhân và Thạc sĩ về Quan hệ Quốc tế và Chính trị học tại Đại học Kinh tế và Quản lý Bang Novosibirsk (Khoa Kinh tế Thế giới, Quan hệ Quốc tế và Luật).

PGS.TS. Toropchin là chuyên gia không thường trú tại Hội đồng các vấn đề quốc tế của Nga từ năm 2019 và Viện Nghiên cứu Quốc tế Đương đại, Moscow, từ năm 2021. Năm 2021–2022, ông là Thành viên Học viện Đàm phán Kiểm soát Vũ khí dưới sự bảo trợ của Trung tâm Davis - Đại học Harvard.

PGS.TS. Gleb Toropchin đã xuất bản hơn 100 bài báo học thuật – bao gồm hai chuyên khảo và một số chương sách – bằng 6 ngôn ngữ. Ông cũng đã tham gia nhiều hội nghị quốc tế tại Nga, UAE, Đức, Azerbaijan, Thụy Sĩ, Pháp, Áo, Kazakhstan, Iran và Iceland.

https://nstu-uni.academia.edu/GlebToropchin