International School - Hue University

Study Local, Work Global

Ban cố vấn

Ông Trần Sĩ Chương

Chuyên gia kinh tế và quan hệ quốc tế; Cố vấn cấp cao về chính sách tiền tệ và kinh tế cho Uỷ ban Ngân hàng Quốc hội Hoa Kỳ

Ông Trần Sĩ Chương hiện là một Nhà đầu tư độc lập và Cố vấn (Mentor) cho thanh niên, sinh viên và một số công ty khởi nghiệp trong nước.


Trong lĩnh vực giáo dục, ông đang cùng GS. Trương Nguyện Thành (ĐH Utah) xây dựng một nền tảng điện toán đám mây cho phép kết hợp/kết nối những người có nhu cầu học tập đến các tổ chức giáo dục uy tín toàn cầu, hoặc từng cá nhân giáo viên/cố vấn cụ thể.


Trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, ông từng là Trợ lý Nghị sĩ về ngoại giao và ngoại thương, đồng thời là Cố vấn cấp cao về chính sách tiền tệ và kinh tế cho Uỷ ban Ngân hàng Quốc hội Hoa Kỳ, Washington, D.C.


Trong 30 năm qua ông đã tổ chức, điều hành một số doanh nghiệp tại Mỹ, Châu Á cũng như tư vấn cho các định chế tài chính thế giới, các công ty đa quốc gia và nhiều công ty trong nước.


Ông là đồng tác giả (cùng GS. James Riedel, ĐH Johns Hopkins) về báo cáo đầu tiên của Ngân hàng thế giới (WB/IFC, 1996) đánh giá tiềm năng phát triển thành phần kinh tế tư nhân Việt Nam và đề xuất một số chính sách cho sự nghiệp công nghiệp hóa quốc gia. Ông cũng là tác giả cuốn sách “Nói Chuyện Làm Ăn” (nhà xuất bản Trẻ, 2007) luận bàn về một số vấn đề kinh tế, giáo dục, xã hội cần được quan tâm đúng mức cho sự phát triển bền vững.


Ông tốt nghiệp Trường Kỹ sư Đại học U.C. Berkeley, Trường Kinh tế và Chính trị học Luân Đôn, và Trường Quan hệ quốc tế cấp cao (SAIS) thuộc ĐH Johns Hopkins, nơi ông đã được trao Giải thưởng tốt nghiệp William Foster cho “thành quả lãnh đạo và học tập xuất sắc.”


Ông sinh ra tại Gia Hội, Huế. Thân phụ của ông là Kỹ sư Công Chánh Trần Sĩ Huân từng tham gia thiết kế và quản lý xây dựng công trình Đại học Huế vào những năm 1950. Cụ còn là một trong những giảng viên (Toán) và sinh viên (Luật) đầu tiên của Đại học Huế.