International School - Hue University

Study Local, Work Global

Ban cố vấn

Ông Lê Vũ Quân

GS.TS Kinh tế học; Nguyên Giám đốc Học viện YSEALI tại Đại học Fulbright Việt Nam; Giáo sư Danh hiệu Eva Albers ngành Kinh tế kiêm Giám đốc Chương trình Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Seattle, Hoa Kỳ

Ông Lê Vũ Quân là Giám đốc Học viện YSEALI tại Đại học Fulbright Việt Nam. Trước khi đến với Fulbright, ông là Giáo sư Danh hiệu Eva Albers ngành Kinh tế kiêm Giám đốc Chương trình Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Seattle, Hoa Kỳ.

Tiến sĩ Lê Vũ Quân từng là học giả của chương trình Fulbright Scholar, thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Năm 2005-2006, ông làm học giả và thỉnh giảng tại Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2015-2016, ông làm học giả và thỉnh giảng tại Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, tiền thân của Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright ngày nay.

Lĩnh vực giảng dạy chính của Tiến sĩ Lê Vũ Quân xoay quanh kinh tế quốc tế, kinh tế vĩ mô, và phát triển kinh tế. Ông tập trung nghiên cứu về kinh tế tuần hoàn, khởi nghiệp, quản trị, y tế công cộng, và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, ông là giảng viên thỉnh giảng và làm nghiên cứu tại nhiều trường đại học trên khắp cả nước. Ông tư vấn cho nhiều doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ, và các tổ chức đa phương tại Việt Nam.

Ngoài giờ làm việc, ông thường leo núi và tham gia tình nguyện với các dự án khôi phục môi trường. Ông cũng dành thời gian làm vườn và chăm sóc cho ngôi nhà của mình. Là một người yêu đọc sách, đặc biệt là sách lịch sử và văn hóa, Tiến sĩ Lê Vũ Quân có sở thích đến thăm các di tích văn hóa ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

(Theo website của Trường Đại học Fulbright Vietnam)