Thông tin đánh giá nội bộ năng lực ngoại ngữ đầu vào xét, thi tuyển cao học đợt 2 năm 2022

Căn cứ Đề án tổ chức thi đánh giá nội bộ năng lực ngoại ngữ theo hình thức trực tuyến làm điều kiện đầu vào xét, thi tuyển bậc cao học các ngành/chuyên ngành của Đại học Huế. Đại học Huế thông báo về kế hoạch tổ chức đánh giá nội bộ năng lực ngoại ngữ như sau:

LINK ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DỰ THI

Tải mẫu đơn

1. Thời gian thi: 15h00 ngày 17 tháng 10 năm 2022

2. Hình thức thi: Trực tuyến

3. Hồ sơ dự thi: 01 đơn dự thi (theo mẫu, dán 02 ảnh 3 x 4); Bản sao công chứng CMTND/CCCD. Hồ sơ nộp tại phòng I.6; Khoa Quốc tế - Đại học Huế trước 17h00 ngày 12 tháng 10 năm 2022

4. Lệ phí thi và học phí ôn tập: 4.900.000 VNĐ/Thí sinh (Trong đó bao gồm 1.200.000 lệ phí thi và 3.700.000 học phí ôn tập)  

            Tên tài khoản: Đại học Huế (QT)

            Số tài khoản: 1017017085

            Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)- Chi nhánh Huế.

            Nội dung chuyển khoản: B1_2022_Họ và tên thí sinh_Số CMTND/CCCD

5. Thời gian ôn tập trực tuyến: 18h00-22h00 các ngày 13/10; 14/10 và 15/10 (Phòng học trực tuyến sẽ thông báo qua email của thí sinh khi đăng ký dự thi)

6. Thời gian thi thử: 11h00 ngày 16/10/2022 và 15h00 ngày 16/10/2022 (Không tổ chức thi thử phần thi Nói)

Đại học Huế thông báo đến các cơ sở đào tạo trong Đại học Huế để thông báo cho thí sinh có nhu cầu đánh giá nội bộ năng lực ngoại ngữ đầu vào để xét, thi tuyển cao học đợt 2 năm 2022 của Đại học Huế được biết và tham gia theo kế hoạch như trên.

Thông tin liên hệ và hỗ trợ thí sinh: ThS. Nguyễn Thu Hằng (ĐT: 0935658189)./.