Thông báo: Quyết định về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt chứng nhận B1, kỳ thi đợt 03 năm 2021

Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo về Quyết định số 2078/QĐ-ĐHH, ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc Công nhận kết quả thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ , đợt 03 năm 2021 như sau:

Toàn văn Quyết định: Click vào đây để xem và tải về