Thông báo Khóa học Xử lý ảnh viễn thám bằng Google Earth Engine

Ảnh viễn thám là một tài liệu rất quan trọng trong nghiên cứu Khoa học, đặc biệt là các lĩnh vực Quản lý tài nguyên, địa lý, địa chất, quản lý đất đai. Hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ, có nhiều phương pháp được sử dụng để phân tích, xử lý ảnh viễn thám xây dựng các loại bản đồ chuyên đề, trong đó nền tảng Google Earth Engine đang được nhiều nhà khoa học quan tâm.

Khoa Quốc tế - Đại học Huế phối hợp với trường Đại học Tübingen và Cơ quan Không gian vũ trụ CHLB Đức tổ chức khóa học "Xử lý ảnh viễn thám bằng Google Earth Engine". Khoa Quốc tế trân trọng thông báo đến học viên, sinh viên và người quan tâm đăng ký khóa học.

Thông tin chi tiết khóa học như sau:

  • Học online miễn phí (thực hành trên máy tính)
  • Ngôn ngữ: Anh – Việt
  • Thời gian: 14h30-17h00 ngày 19/3/2021
  • Địa điểm: Phòng học 2.1, Khoa Quốc tế, ĐH Huế; Số 01 – Điện Biên Phủ
  • Đăng ký tham gia: https://bit.ly/2Oc7eDS
  • Thời hạn đăng ký: Đến 17h00 ngày 12/3/2021
  • Liên hệ: TS. Phạm Gia Tùng (0905261801); TS. La Dương Hải (0905094621)