Thông báo kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ đợt 3, năm 2021

Đại học Huế thông báo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, đợt 03 năm 2021, ngày thi 04/12/2021 và 05/12/2021 tại Đại học Huế như sau:

1. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 412 thí sinh

2. Tổng số thí sinh dự thi: 402 thí sinh

3. Tổng số thí sinh đạt và được đề nghị cấp chứng nhận: 385

4. Tổng số thí sinh không đạt: 27

(Danh sách chi tiết kèm theo)

5. Thời gian nhận đơn phúc khảo: Đến hết 17h00, ngày 24 tháng 12 năm 2021, qua email của Khoa Quốc tế - Đại học Huế: huis@hueuni.edu.vn hoặc Click VÀO ĐÂY để gửi đơn.

Trân trọng thông báo