Thông báo kế hoạch tập huấn dạy và học ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên năm thứ nhất

Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo Livestream huấn dạy và học ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên năm thứ nhất theo kế hoạch của Trường ĐH Ngoại ngữ như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 17giờ 00 ngày 28/12/2021 (thứ Ba).

2. Trực tuyến: 
Livestream trên fanpage Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên: 
https://www.facebook.com/Dai.Hoc.Ngoai.Ngu.Hue.tuvan.hotro.sinhvien/

Đề nghị các sinh viên năm thứ nhất đăng ký học ngoại ngữ không chuyên tại trường Đại học Ngoại ngữ lưu ý và tham gia đầy đủ.