Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi B1 nội bộ và kế hoạch thi thử, thi chính thức, đợt 2 năm 2021

Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo danh sách 551 thí sinh đủ điều kiện dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, tiếng anh Bậc B1 (tương đương bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Bộ GĐ&ĐT), đợt 2 năm 2021 tại Đại học Huế theo hình thức thi trực tuyến như sau:

THÍ SINH LƯU Ý:

Đây là danh sách đủ điều kiện dự thi và các thông tin cá nhân, số báo danh, phòng thi, ngày thi.

Thông tin thi chi tiết: Bao gồm Số báo danh, Mật khẩu, các Link để tham gia thi sẽ được gửi đến email của các anh chị sau 10h sáng ngày 07 tháng 10 năm 2021

 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, phân phòng thi và ngày thi (Xem file đính kèm):

Thí sinh cần đọc danh sách này trước để biết được THÍ SINH THUỘC PHÒNG THI NÀO và SỬ DỤNG EMAIL NÀO ĐÃ ĐĂNG KÝ THI trước khi vào phòng thi để điều chỉnh thông tin.

DANH SÁCH NGÀY THI THỬ 9/10 VÀ CHÍNH THỨC 16/10;

DANH SÁCH NGÀY THI THỬ 10/10 VÀ CHÍNH THỨC 17/10/2021

2. Thời gian thi thử:

- 8h45 ngày 09/10/2021 dành cho các thí sinh có ngày thi chính thức là ngày 16/10/2021

- 8h45 ngày 10/10/2021 dành cho các thí sinh có ngày thi chính thức là ngày 17/10/2021

3. Thời gian thi chính thức: 7h00 ngày 16/10/2021 và 7h00 ngày 17/10/2021 (theo danh sách phòng thi, ngày thi đã được công bố tại mục 1)

4. Kiểm tra thông tin cá nhân và xác nhận thông tin

- Thí sinh vào link lần lượt các phòng thi theo ngày thi để kiểm tra các thông tin cá nhân và xác nhận đã nhận được thông tin (Thí sinh lưu ý, file dữ liệu được chia sẻ cho thí sinh thông qua địa chỉ email của thí sinh đã cung cấp cho đơn vị tổ chức thi, do đó muốn xem, chỉnh sửa được thông tin thì thí sinh phải sử dụng đúng email đã đăng ký). Chỉ có thí sinh mới có quyền để thay đổi, điều chỉnh thông tin của thí sinh đó, thí sinh phòng nào thì vào đúng phòng đã được phân công để xem thông tin, không thể xem các phòng thi khác được. Thời gian nhận phản hồi về thông tin của thí sinh là hết 17h00 ngày 8/10/2021.

Link vào kiểm tra và xác nhận thông tin của từng phòng thi:

Ngày thi thử 9/10/20201 (Thi chính thức 16/10/2021):

Phòng 1

Phòng 2

Phòng 3

Phòng 4;

Phòng 5;

Phòng 6;

Phòng 7;

Phòng 8;

Phòng 9

Ngày thi thử 10/10/20201 (Thi chính thức 17/10/2021):

Phòng 1;

Phòng 2;

Phòng 3;

Phòng 4;

Phòng 5;

Phòng 6;

Phòng 7;

Phòng 8;

Phòng 9

- Đề nghị các thí sinh ghi rõ vào mục Điều chỉnh thông tin: Nếu thông tin đúng, ghi là “Không điều chỉnh”; nếu thông tin sai, cần điều chỉnh thì gõ trực tiếp vào hàng dữ liệu của thí sinh. Thông tin này được sử dụng để cấp chứng nhận, do đó, thí sinh bắt buộc phải điền đầy đủ.

- Đề nghị các thí sinh ghi rõ vào vào Cột “Xác nhận đã nhận thông tin” dòng chữ: “Xác nhận”. Nếu không có xác nhận, Khoa sẽ không thể liên hệ được các thí sinh.

5. Yêu cầu tất cả thí sinh đọc kỹ QUY CHẾ THI và HƯỚNG DẪN THÍ SINH DỰ THI đính kèm trong thông báo này.

6. Trong quá trình chuẩn bị và thi trực tuyến, email có vai trò rất quan trọng, do đó đề nghị tất cả các thí sinh thường xuyên kiểm tra email để nhận các thông báo liên quan đến kỳ thi.

7. Trong trường hợp có ý kiến phản hồi, thắc mắc xin vui lòng gửi email đến địa chỉ huisthuky2@hueuni.edu.vn

Trân trọng thông báo