Danh sách thí sinh đạt và được cấp GCNNLNN, Tiếng Anh B1, đợt thi 1 năm 2022

Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo danh sách 318 thí sinh đạt và được cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ, Tiếng Anh B1, đợt thi 1 năm 2022 như sau:

1./ DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT VÀ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Thời gian và địa điểm nhận giấy chứng nhận sẽ được thông báo sau