Khoa Quốc tế trực thuộc Đại học Huế là một trong những đơn vị đào tạo công lập ở bậc đại học và sau đại học, tổ chức đào tạo chương trình cả tiếng Việt và tiếng Anh. Các chương trình đào tạo của Khoa được xây dựng trên cơ sở khung chương trình của các trường đại học tiên tiến trên thế giới, có tính liên thông cao. Ngoài ra, Khoa Quốc tế cũng là đơn vị đi đầu thực hiện các chương trình đào tạo liên kết với các trường nước ngoài.

Sinh viên của Khoa Quôc tế có nhiều lựa chọn về ngành học và hướng phát triển nghề nghiệp theo nguyện vọng và năng lực cá nhân. Mô hình đào tạo của Khoa được đổi mới theo hướng tích hợp, linh hoạt và hội nhập quốc tế, hỗ trợ tốt nhất cho người học phát triển sự nghiệp của mình.

Đặc điểm chung là các chương trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn quốc tế, định hướng ngành rộng, cung cấp các kiến thức nền tảng và cốt lõi, chú trọng các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và khả năng thích ứng của người học trong môi trường quốc tế.

Thông báo về việc gửi email dự thi Tiếng Anh B1 theo hình thức trực tuyến

15-10-2021
Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo về việc gửi email tham gia thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ nội bộ theo hình thức trực tuyến, đợt 2 năm 2021 như sau:

Phản hồi và cập nhật thông tin cho các thí sinh chưa nhận được email thông tin đơt thi thử ngày 9/10 và 10/10

08-10-2021
Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo cho các thí sinh chưa nhận được email thông tin cho đơt thi thử ngày 9/10 và 10/10 về phương thức cung cấp và bổ sung thông tin như sau:

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi B1 nội bộ và kế hoạch thi thử, thi chính thức, đợt 2 năm 2021

06-10-2021
Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo danh sách 551 thí sinh đủ điều kiện dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, tiếng anh Bậc B1 (tương đương bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Bộ GĐ&ĐT), đợt 2 năm 2021 tại Đại học Huế theo hình thức thi trực tuyến như sau:

Thông báo xét tuyển bổ sung bằng hình thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

23-09-2021
Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo về việc xét tuyển bổ sung bằng hình thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào các ngành Quan hệ Quốc tế và Truyền thông đa phương tiện như sau:

Khoa Quốc tế - Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển vào các ngành theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

15-09-2021
Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau: