Sự trao dồi kiến thức với các GIẢNG VIÊN NƯỚC NGOÀI giúp ích rất nhiều cho công việc của tôi

Chia sẻ của Anh Lê Đình Quân - Cựu sinh viên chương trình Quản trị Du lịch và Công nghệ giải trí khoá 2 liên kết với Đại học KHƯD IMC – Krems, Áo

Chương trình Quản trị du lịch và công nghệ giải trí tôi tham gia học là một chương trình liên kết giữa Trung tâm Đào tạo Quốc tế  nay là Khoa Quốc tế - Đại hoc Huế, Việt Nam và Đại học Khoa học Ứng dụng IMC KREMS, cộng hòa Áo.

Sau khi tốt nghiệp, tôi công tác trong lĩnh vực du lịch hơn 08 năm và đang là Phó giám đốc của khách sạn Mường Thanh Holiday Huế, một khách sạn tiêu chuẩn 04 sao của tập đoàn Mường Thanh – tập đoàn khách sạn tư nhân lớn nhất Việt Nam. Theo tôi, nền tảng kiến thức và kỹ năng tôi được học trong chương trình đại học đã giúp ích rất nhiều cho công việc sau này của tôi, đặc biệt là sự trao dồi kiến thức với các giảng viên nước ngoài, cộng thêm là các kiến thức, kỹ năng mềm khác như ngoại ngữ, kỹ năng thuyết trình… Việc được tiếp xúc thường xuyên với các môn học mang tính thực tiễn đã trang bị một vốn kinh nghiệm rất hữu ích cho một sinh viên mới ra trường, vậy nên việc định hướng rõ ràng đã giúp tôi đạt được nhiều thành tích cá nhân trong khoảng thời gian mong đợi.

Một trong những điều thú vị là khi học trong môi trường quốc tế thì các môn học mang tính học thuyết, ít áp dụng cũng được giảm tải đi nhiều. Việc này giúp chúng tôi có thêm nhiều thời gian để tìm hiểu cho những vấn đề thực tiễn hơn. Các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của chương trình cũng giúp sàn lọc và nâng cao giá trị của những người tốt nghiệp hơn.

Chia sẻ của anh Lê Đình Quân – Phó Giám đốc khách sạn Mường Thanh Huế (Cựu sinh viên chương trình Quản trị Du lịch và Công nghệ giải trí khoá 2 liên kết với Đại học KHƯD IMC – Krems, Áo)

-------------------------------------------------

KHOA QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ

International School - Hue University

Add: 01 DIEN BIEN PHU Street, Hue city

Tel: +84 (234) 3848561 - 0853848561