Lịch thi IELTS năm 2019 tại Khoa Quốc tế - Đại học Huế

Tháng 1, thứ Bảy, ngày 05/1/2019
Tháng 2, thứ Năm, ngày 14/2/2019

Tháng 3, thứ Bảy, ngày 02/3/2019

Tháng 4, thứ Bảy, ngày 06/4/2019

Tháng 5, thứ Bảy, ngày 04/5/2019

Tháng 6, thứ Bảy, ngày 01/6/2019

Tháng 7, thứ Bảy, ngày 06/7/2019

Tháng 8, thứ Bảy, ngày 17/8/2019  

Tháng 9, thứ Bảy, ngày 14/9/2019 

Tháng 10, thứ Bảy, ngày 19/10/2019

Tháng 11, thứ Bảy, ngày 02/11/2019

Tháng 12, thứ Bảy, ngày 07/12/2019 

➡️➡️➡️Đăng ký tại: 
Phòng P.1.6, Trung tâm Giáo dục Quốc tế - ĐH Huế
Tầng 1, 04 Lê Lợi

☎️0234-3848561

0935369779 (Ms. Như)