HUIS là một trường đại học Quốc tế, sinh viên và cựu sinh viên của HUIS được tiếp cận với lối tư duy mang tầm quốc tế trong môi trường Việt Nam.

Qua quá trình học tập và rèn luyện tại HUIS, sinh viên và cựu sinh viên học được cách:

  • Thích nghi với văn hóa mới

  • Làm việc trong các nhóm đa văn hóa

  • Quản lý thời gian hiệu quả

  • Chủ động trong mọi tình huống

  • Phân tích và nhận biết hiệu suất làm việc của bản thân

  • Học và đánh giá quá trình học
  • Áp dụng kiến thức vào các bối cảnh trong và ngoài nước

  • Hiểu biết và nhạy bén về văn hóa

  • Xử lý tình huống

  • Đánh giá rủi ro

Chương trình Thạc sĩ vlir (Vương quốc Bỉ) chuyên ngành công nghệ thực phẩm, năm 2019

05-12-2019
Đó chính là được học hỏi, được trải nghiệm và cập nhật kiến thức mới. Vừa qua Khoa Quốc tế đã tổ chức chuyến tham quan học tập tại Khoa Kỹ thuật Máy tính, trường Đại học Chulalongkorn, Bangkok, Thái Lan cho sinh viên của Chương trình Cử nhân An ninh mạng và Khoa học dữ liệu.

Chương trình Trại hè văn hóa, tại đại học Minh Chí - Đài Loan

05-12-2019
Đó chính là được học hỏi, được trải nghiệm và cập nhật kiến thức mới. Vừa qua Khoa Quốc tế đã tổ chức chuyến tham quan học tập tại Khoa Kỹ thuật Máy tính, trường Đại học Chulalongkorn, Bangkok, Thái Lan cho sinh viên của Chương trình Cử nhân An ninh mạng và Khoa học dữ liệu.

Chương trình Nghiệp vụ FOOD & BEVERAGE đẳng cấp quốc tế - PIHMS

05-12-2019
Đó chính là được học hỏi, được trải nghiệm và cập nhật kiến thức mới. Vừa qua Khoa Quốc tế đã tổ chức chuyến tham quan học tập tại Khoa Kỹ thuật Máy tính, trường Đại học Chulalongkorn, Bangkok, Thái Lan cho sinh viên của Chương trình Cử nhân An ninh mạng và Khoa học dữ liệu.