Sinh viên tốt nghiệp từ HUIS sẽ rất thông thạo tiếng Anh. Nhờ những cơ hội học tập và trau dồi kiến thức đã có, các bạn có thể tự tin tiếp cận công việc với tất cả nhiệt huyết và kiến thức chuyên môn cần thiết. Đồng thời, sinh viên HUIS cũng sở hữu đầy đủ những kỹ năng và kiến thức để có thể đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển của lĩnh vực mà các bạn làm việc.

Minh chứng cụ thể cho đặc điểm này:

  • Thông thạo tiếng Anh để làm việc hiệu quả trong kinh doanh/ doanh nghiệp/ cộng đồng.
  • Vận dụng tốt các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm để nâng cao năng suất, quan hệ tốt với đồng nghiệp và đảm bảo các nhiệm vụ được hoàn thành hiệu quả.
  • Nắm vững các kỹ năng liên quan đến giải quyết vấn đề, chủ động sáng tạo và kỹ năng quản lý doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả và đổi mới sản xuất cho doanh nghiệp/ cộng đồng.
  • Thành thạo kỹ năng lập kế hoạch và quản lý để hỗ trợ cho việc lập chiến lược cho doanh nghiệp hoặc tổ chức.
  • Có năng lực quản lý bản thân hiệu quả thông qua việc hiểu rõ định hướng phát triển của bản thân cũng như định hướng công việc.
  • Sử dụng tốt công nghệ để quản lý và thực hiện nhiều nhiệm vụ.
  • Có thể nhận biết và kiểm soát các khía cạnh chính trị trong môi trường làm việc.
  • Áp dụng công nghệ thành thạo.

Chương trình Thạc sĩ vlir (Vương quốc Bỉ) chuyên ngành công nghệ thực phẩm, năm 2019

05-12-2019
Đó chính là được học hỏi, được trải nghiệm và cập nhật kiến thức mới. Vừa qua Khoa Quốc tế đã tổ chức chuyến tham quan học tập tại Khoa Kỹ thuật Máy tính, trường Đại học Chulalongkorn, Bangkok, Thái Lan cho sinh viên của Chương trình Cử nhân An ninh mạng và Khoa học dữ liệu.

Chương trình Trại hè văn hóa, tại đại học Minh Chí - Đài Loan

05-12-2019
Đó chính là được học hỏi, được trải nghiệm và cập nhật kiến thức mới. Vừa qua Khoa Quốc tế đã tổ chức chuyến tham quan học tập tại Khoa Kỹ thuật Máy tính, trường Đại học Chulalongkorn, Bangkok, Thái Lan cho sinh viên của Chương trình Cử nhân An ninh mạng và Khoa học dữ liệu.

Chương trình Nghiệp vụ FOOD & BEVERAGE đẳng cấp quốc tế - PIHMS

05-12-2019
Đó chính là được học hỏi, được trải nghiệm và cập nhật kiến thức mới. Vừa qua Khoa Quốc tế đã tổ chức chuyến tham quan học tập tại Khoa Kỹ thuật Máy tính, trường Đại học Chulalongkorn, Bangkok, Thái Lan cho sinh viên của Chương trình Cử nhân An ninh mạng và Khoa học dữ liệu.