• KHOA QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ
  • CHƯƠNG TRÌNH CN QUỐC TẾ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tin Tức Nổi Bật

ĐÀO TẠO

Đào tạo đại học và sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc gia và khu vực.

GIẢNG VIÊN

Nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ mạnh về các lĩnh vực khoa học tự nhiêm xã hội – nhân văn, giáo dục...

SINH VIÊN

Tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác và nghiên cứu quốc tế.

Giới Thiệu Tổng Quan Về
Khoa Quốc tế

Khoa Quốc tế - Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 141/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế.

Tiền thân của Khoa Quốc tế - Đại học Huế là Trung tâm Bồi dưỡng Nguồn đào tạo Tiến sĩ được thành lập theo quyết định số 1567/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 7 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Khoa Quốc tế - Đại học Huế là cơ sở đào tạo và nghiên cứu chất lượng quốc tế theo hướng xã hội hóa và phi lợi nhuận trong đào tạo đại học đa ngành, đa lĩnh vực; có tính tự chủ cao. Khoa Quốc tế phát triển dựa trên cơ sở phát huy lợi thế liên thông liên kết với các đơn vị trong và ngoài Đại học Huế, cung cấp nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, năng lực và kĩ năng hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, đây cũng là mô hình đào tạo thu hút được cán bộ khoa học và sinh viên quốc tế đến giảng dạy và học tập.

Xem Thêm