ĐĂNG KÝ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ NỘI BỘ NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH BẬC B1
(TƯƠNG ĐƯƠNG BẬC 3/6 THEO KHUNG NĂNG LỰC BẬC 6 CỦA BỘ GD-ĐT)

Kích thước tệp tải lên tối đa: 12 MB
Kích thước tệp tải lên tối đa: 12 MB

Mức lệ phí thi: 5.200.000 đồng.

Nộp trực tiếp tại Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế, 04 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, TP Huế
Hoặc chuyển tiền qua tài khoản:
- Nội dung nộp: tên người nộp, nội dung lệ phí thi & ôn thi B1.
- Tên tài khoản: Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế.
- Số tài khoản: 1007478456
- Ngân hàng: TMCP Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Huế (SHB - Chi nhánh Huế).

Học viên xuất file đăng ký và gửi bản cứng về Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế, bao gồm:
- Đơn đăng ký;
- 03 Ảnh 3x4;
- CMND (bản công chứng);
- Thẻ học viên cao học (bản công chứng).