Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ nội bộ ngoại ngữ tiếng anh bậc B1 đợt thi 27/10/2019 - Tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế thông báo:

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ nội bộ ngoại ngữ tiếng anh bậc B1 đợt thi 27/10/2019 - Tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

- Thí sinh có mặt tại phòng thi trước: 7h00 ngày 27/10/2019.

- Địa chỉ: Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, Đường Điện Biên Phủ, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

File đính kèm

DS du thi dot 27-10-2019.pdf

Tư vấn online: 0911.464.199 - 0935.369.779 - 0968.419.928