Thông báo Lịch ôn và thi B1 đợt thi ngày 22/9/2019

Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế thông báo:

- Lịch ôn thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ nội bộ bậc B1 đợt thi ngày 22/9/2019 như sau:

Địa điểm: Khoa Quốc tế - Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, Vĩnh Ninh, Tp Huế

  • + Ngày 19/9//2019: 17h30.
  • + Ngày 20/9/2019: 7h30, 14h00, 17h30.
  • + Ngày 21/9/2019: 7h30, 14h00.

- Lịch thi: Thí sinh có mặt ở phòng thi lúc 7h00 ngày 22/9/2019, Khu nhà C, Trường Đại học Ngoại ngữ, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp Huế.

Trân trọng./.

Tư vấn online: 0911.464.199 - 0935.369.779 - 0968.419.928