Thông báo nhận giấy chứng nhận B1 đợt thi ngày 28/7/2019

Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế thông báo:

Các học viên dự thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ nội bộ bậc B1 đợt thi ngày 28/7/2019 có kết quả đạt nhận giấy chứng nhận tại Phòng I.6, Trung tâm Giáo dục Quốc tế, số 01 Điện Biên Phủ, Vĩnh Ninh, tp Huế vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

Trân trọng./.

Tư vấn online: 0911.464.199 - 0935.369.779 - 0968.419.928