Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ nội bộ Tiếng Anh bậc B1 đợt thi ngày 28/7/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

- Học viên vào mục tra cứu điểm và làm theo hướng dẫn:

http://huis.hueuni.edu.vn/home/examresult (Nhập Số báo danh: AB119xxxxxx ; Ngày sinh: dd/mm/yyyy hoặc dd.mm.yyyy)

- Trung tâm Giáo dục Quốc tế nhận đơn phúc khảo bài thi, cụ thể như sau:

+ Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/8/2019.

+ Mẫu đơn: tải mẫu đơn theo file đính kèm.

+ Lệ phí phúc khảo: 50.000đ/kỹ năng nếu kết quả phúc khảo không thay đổi. Không phúc khảo kỹ năng Nói.

+ Địa điểm nộp đơn: Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế, Phòng I.6 Số 04 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Tp Huế.

Trung tâm kính đề nghị tất cả thí sinh của đợt thi này kiểm tra lần cuối cùng các thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh) trong cơ sở dữ liệu công bố kết quả.

- Các học viên có yêu cầu điều chỉnh thông tin đề nghị liên hệ với Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế để điều chỉnh. Khi điều chỉnh xin mang theo CMND. Thí sinh ở xa có thể liên hệ qua email: huis@hueuni.edu.vn trong email ghi rõ nội dung điều chỉnh và đính kèm file ảnh CMND. 

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/8/2019.

- Nếu học viên nào không điều chỉnh kịp thời thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin trên Giấy chứng nhận.

File đính kèm

Đơn_xin_phúc_khảo_01082019091748.doc

Tư vấn online: 0911.464.199 - 0935.369.779 - 0968.419.928