Cấp giấy chứng nhận thi đánh giá năng lực ngoại ngữ nội bộ ngoại ngữ tiếng Anh bậc B1 dành cho học viên cao học của Đại học Huế đợt thi ngày 20/4/2019 và đợt thi ngày 21/4/2019

Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế trân trọng thông báo.

Về việc cấp Giấy chứng nhận thi đánh giá năng lực ngoại ngữ nội bộ ngoại ngữ tiếng Anh bậc B1 (Tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực 6 bậc của Bộ GD-ĐT) dành cho học viên cao học của Đại học Huế đợt thi ngày 20/4/2019 và đợt thi ngày 21/4/2019:

- Các học viên nhận giấy chứng nhận tại phòng I.6 Khoa Quốc tế - Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, TP Huế.

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

Trân trọng./.

Tư vấn online: 0911.464.199 - 0935.369.779 - 0968.419.928