Đào tạo sau đại học

Các ngành liên kết đào tạo

STT Các ngành đào tạo Cao học Lịch tuyển sinh
01 Thạc sĩ quản trị kinh doanh Kết thúc
02 Thạc sĩ Quản lý và Phát triển du lịch Kết thúc
Tư vấn online: 0911.464.199 - 0935.369.779 - 0968.419.928